"EUROPIEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. "Wsparcie Spółki EUROPIEK SP Z O.O. w zakresie zapewnienia płynności finansowej". Projekt zrealizowany w ramach działania 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Celem projektu jest wsparcie finansowe Spółki w celu zapewnienia płynności finansowej
- wartość projektu - 366.626,37
- wkład Funduszy Europejskich -